Територіальні органи ДФС
у Сумській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Чи підтримуєте Ви запровадження об’єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ?

Податковий календар на березень 2018 року

2018-02-16

Дата

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

(iз зазначенням конкретних підпунктів, пунктів i статей та повних назв відповідних законодавчих та нормативних актів), на підставі яких сплачуються податки, збори, платежі i подається податкова звітність

ПДВ

20.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2018

Останній день сплати податку на додану вартість по декларації з ПДВ за лютий 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останній день сплати податку на додану вартість по декларації з ПДВ за лютий  2018 року

п.п.49.18.1 п.49 .18 ст.49 Податкового кодексу України «Податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця», та

 п.203.1. ст.203 Податкового кодексу України «Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.»

п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України «Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом».та

п.203.2 ст.203 Податкового кодексу України «Сума податкового зобов'язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації».

Податок на прибуток

01.03.2018

Останній день подання декларації з  податку на прибуток за 2017 рік  разом з фінансовою звітністю

Згідно п.п.49.18.3 та п.п.49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України  податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

- календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 цього пункту - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року»

 - календарному року для платників податку на прибуток для податкової декларації, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Відповідно до п.46.2 ст.46  платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу.

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до цього пункту платниками податку на прибуток та неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід'ємною частиною.

01.03.2018

Останній день подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 рік  разом з фінансовою звітністю

01.03.2018

Останній день подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за 2017 рік разом з фінансовою звітністю

Згідно п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №138 із змінами та доповненнями розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

07.03.2018

Останній день сплати податкових зобов’язань по:

 декларації з податку на прибуток за 2017 рік ,

 звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 рік,

частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за 2017 рік.

Відповідно до п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом».

Згідно п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №138 із змінами та доповненнями частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

Плата за землю з юридичних осіб

02.03.2018

Останній день сплати плати за землю за січень 2018 року

п. 287.4 ст. 287 Податкового кодексу України: «Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця».

20.03.2018

Останній день подання податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за лютий 2018 року

п. 286.3 ст. 286 Податкового кодексу України: «Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним».

30.03.2018

Останній день сплати плати за землю за січень 2018 року

п. 287.4 ст. 287 Податкового кодексу України: «Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця».

Рентна плата за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини

02.03.2018

Останній день сплати рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини за січень 2018 року

п. 57.1 ст. 57 та п. 257.5 ст. 257 Податкового кодексу України: «Сума податкових зобов'язань з рентної плати, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації».

20.03.2018

Останній день подання розрахунку з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (додаток 2 до декларації) за лютий 2018 року

п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України: «Податкові декларації, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця»;

п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу України: «Базовий податковий (звітний) період для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, дорівнює календарному місяцю».

30.03.2018

Останній день сплати рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини за лютий 2018 року

п. 57.1 ст. 57 та п. 257.5 ст. 257 Податкового кодексу України: «Сума податкових зобов’язань з рентної плати, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації».

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом

02.03.2018

Останній день сплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за січень 2018 року

п. 57.1 ст. 57 та п. 257.5 ст. 257 Податкового кодексу України: «Сума податкових зобов'язань з рентної плати, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації».

20.03.2018

Останній день подання розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4 до декларації) за лютий 2018 року

п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України: «Податкові декларації, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця»;

п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу України: «Базовий податковий (звітний) період для рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, дорівнює календарному місяцю».

30.03.2018

Останній день сплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за лютий 2018 року

п. 57.1 ст. 57 та п. 257.5 ст. 257 Податкового кодексу України: «Сума податкових зобов'язань з рентної плати, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації».