Територіальні органи ДФС
у Сумській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Щодо трансфертного ціноутворення

01.04.2016

1) Щодо встановлення ціни в контрольованій операції з поставки на експорт сільськогосподарської продукції на умовах попередньої оплати та відповідності її принципу «витягнутої руки».

Підпунктом п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ (в редакції, що діє з 13.08.2015) встановлені засади визнання господарських операцій контрольованими. 

Зокрема, для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є:

- господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами – нерезидентами (абз.а  п.п.39.2.1.1);

- зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів – нерезидентів (абз.б  п.п.39.2.1.1);

- господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (п.п.39.2.1.2).

При цьому господарські операції, передбачені пп. 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

- річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

- обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом-нерезидентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік (пп. 39.2.1.7 п. 39.2 ст. 39 ПКУ).

Згідно з п.п. 39.2.1.3 п.п. 39.2.1 п.39.2 ст. 39 ПКУ для контрольованих операцій з вивезення у митному режимі експорту та/або ввезення у митному режимі імпорту товарів, що мають біржове котирування, встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" з метою оподаткування доходів (прибутку, виручки) платників податків, що є сторонами контрольованої операції, здійснюється за методом порівняльної неконтрольованої ціни.

Для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" використовується діапазон цін на такі товари, що склалися на товарній біржі. Перелік товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для кожної групи товарів визначається Кабінетом Міністрів України. Діапазон цін розраховується згідно з порядком, визначеним в абзаці четвертому підпункту 39.3.2.3 цієї статті, на підставі біржових котирувань відповідного товару за декаду, що передує проведенню контрольованої операції.

Відповідно абз.3 п.п. 39.2.1.3 п.п. 39.2.1 п.39.2 ст. 39 ПКУ зазначені ціни підлягають коригуванню з урахуванням обсягу контрольованої операції, умов оплати та постачання товарів, якісних характеристик, транспортних витрат.

Згідно з п.п.39.5.4.2 п.п.39.5.4 п.39.5 ст.39 ПКУ самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу "витягнутої руки", навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни (ціни реалізації), встановленої під час здійснення контрольованої операції.

Проведення коригування ціни і суми податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств проводиться на суму відсотків з урахуванням п.п.39.5.4 п.39.5 ст.39 ПКУ за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

2)   Щодо оподаткування податком на репатріацію знижки в ціні товару, та розгляду такої знижки, як доходу нерезидента  повідомляємо наступне.

Виходячи з інформації, викладеній в Вашому листі, при укладанні з нерезидентом (країна реєстрації Кіпр) експортних контрактів на постачання сільськогосподарської продукції урожаю 2016 року на умовах попередньої оплати з відстрочкою поставки продукції на 6 - 12 місяців, умовами контракту не передбачено розмірів дисконту чи знижки, які  підлягають виплаті нерезиденту за користування грошовими коштами (авансовими платежами), та підприємством не розглядається залучення коштів шляхом укладання кредитних договорів з нерезидентом з виплатою відсотків за користування кредитними коштами.

В разі виплати доходів з джерелом їх походження з України,  зазначених у пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, на користь нерезидента, застосовуються норми п.141.4 ст.141 Податкового  кодексу України.

У відповідності до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

 

До списку