Територіальні органи ДФС
у Сумській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Щодо надання податкової консультації з питань трансфертного ціноутворення

12.04.2016
  1. Підпунктом п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (в редакції, що діє з 13.08.2015) встановлені засади визнання господарських операцій контрольованими. 

Зокрема, для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є:

- господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами – нерезидентами (абз.а  п.п.39.2.1.1);

- зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів – нерезидентів (абз.б  п.п.39.2.1.1);

- господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (п.п.39.2.1.2).

 При цьому господарські операції, передбачені пп. 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

-       річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

-       обсяг господарських операцій платника податків з кожним контрагентом-нерезидентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік (пп. 39.2.1.7 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).

 Відповідно до пп. 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, якщо в ланцюгу господарських операцій між платником податків і його пов'язаною особою - нерезидентом, передбачених підпунктами 39.2.1.1, 39.2.1.2, 39.2.1.3 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, право власності на предмет такої операції перш ніж перейти від платника податків до пов'язаної особи - нерезидента (у разі експортних операцій) або перш ніж перейти від пов'язаної особи - нерезидента до платника податків (у разі імпортних операцій) переходить до однієї або декількох непов'язаних осіб, така операція для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств вважається контрольованою операцією між платником податків та його пов'язаною особою - нерезидентом, якщо ці непов'язані особи:

-       не виконують в такій сукупності операцій істотних функцій, пов'язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт, послуг), між пов'язаними особами;

-       не використовують в такій сукупності операцій істотних активів та/або не приймають на себе істотних ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) між пов'язаними особами.

Для цілей пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу під істотними функціями та активами розуміються функції, які пов'язані особи не могли б виконати самостійно у своїй звичайній діяльності без залучення інших осіб та використання активів таких осіб. Під істотними ризиками розуміються ризики, прийняття яких є обов'язковим для таких операцій.

 Підпунктом 39.5.4 п.39.5 ст.39 Кодексу передбачено здійснення платником податків самостійного коригування. У разі застосування під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу «витягнутої руки», платник податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

Самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу "витягнутої руки", навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, встановленої під час здійснення контрольованої операції.

 2. Щодо порядку заповнення Звіту про контрольовані операції, у т.ч. додатку «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» повідомляємо наступне.

04 березня 2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2016 N 8 "Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції" (далі – Звіт, Порядок), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.02.2016 за N 187/28317.

За даною формою Звіт за 2015 рік подається до 01 травня 2016 року, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису до органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (п.п.39.4.2 п.39.4 ст. 39 Кодексу).

Відповідно до розділу ІІІ Порядку в основній частині Звіту зазначається інформація щодо особи - сторони контрольованої операції (код, повне найменування тощо).

Формою Звіту та Порядком його складання не передбачено графи для відображення непов'язаних осіб – посередників та переліку первинних та інших документів, які необхідно використовувати для його заповнення.

У розділі Додатка «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» у графах 7,8,11,14,15,16,17,18,19,20 зазначається деталізована інформація про  контрольовану операцію, здійснену платником у звітному періоді із особою,  яка бере участь у контрольованій операції (розділ IV Порядку).

Обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом-нерезидентом визначається за правилами бухгалтерського обліку та повинен перевищувати 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік (пп. 39.2.1.7 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).

При здійсненні зовнішньо – економічної діяльності господарські операції відображаються на підставі контрактів, укладених з нерезидентами, інвойсів, CMR, ВМД тощо.

3.Щодо включення до Звіту про контрольовані операції за 2015 рік  господарських операцій, які проведені з контрагентами – нерезидентами, після їх виключення з переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України (у т.ч. операцій з нерезидентом з Об’єднаних Арабських Еміратів), повідомляємо.

 Відповідно до пп. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 Кодексу для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку.

 Слід врахувати, що протягом 2015 року діяло декілька затверджених розпорядженнями Кабінету Міністрів України переліків, а саме:

-       Перелік держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 N 1042 (діє до 14.05.2015), до якого включені Об’єднані Арабські Емірати;

-       Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 N 449-р (термін дії з 14.05.2015 до 16.09.2015), до якого включені Об’єднані Арабські Емірати;

-       Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 N 977-р (діє з 16.09.2015), в якому немає Об’єднаних Арабських Еміратів.

У 2015 році Об’єднані Арабські Емірати перебували у переліках держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, до 16.09.2015 та відповідно визнаються контрольованими з 01.01.2015 по 15.09.2015 та підлягають відображенню у звіті про контрольовані операції за умови, що обсяг зазначених господарських операцій протягом цього періоду, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків).

Зазначена позиція викладена в листі ДФС України від 26.02.2016 р. N 4306/6/99-99-19-02-02-15.

 У відповідності до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

 

До списку