Територіальні органи ДФС
у Сумській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

щодо нарахування та сплати авансових внесків при виплаті дивідендів

31.10.2016

Відповідно до пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755 – VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Пунктом 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Дохід», затвердженого наказом Мінфіну від 29.11.1999 №290, визначено, що дивіденди – це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

Тобто, дивіденди як в розумінні Кодексу, так і в бухгалтерському обліку – це частка прибутку, яку повинен отримати акціонер залежно від свого вкладу в статутний капітал підприємства.

Порядок розподілу прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, визначено Законом України від 21.09.2006 №185 «Про управління об’єктами державної власності» (далі Закон №185).

Відповідно до ст.11¹ Закону №185 державні унітарні підприємства та їх об’єднання зобов’язані спрямовувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №138 «Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями».

Відповідно до змін внесених Постановою КМУ від 30.12.2015 №1156 до п.1 вищезазначеного Порядку з 1 січня 2016 року встановлено норматив відрахувань частини чистого прибутку до державного бюджету державними унітарними підприємствами та об’єднаннями у розмірі 75  відсотків.

Крім того, порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів передбачено пп. 57.1¹ п.57.1 ст.57 Кодексу.

Згідно з пп. 57.1¹.2 п.57.1 ст.57 Кодексу крім випадків, передбачених пп. 57.1¹.3 п.57.1 ст.57 Кодексу, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п.136.1 ст.136 Кодексу і вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Це положення поширюється також на державні некорпоратизовані, казенні або комунальні підприємства, які зараховують суми дивідендів у розмірі, встановленому органом виконавчої влади, до сфери управління якого належать такі підприємства, відповідно до державного або місцевого бюджету.

Отже, державні унітарні підприємства повинні нараховувати та сплачувати авансові внески з частини чистого прибутку (доходу).

 

2. Алгоритм розрахунку суми авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, що підлягає сплаті до бюджету, визначено в підпункті 57.1¹.2 п.57.1 ст.57 Кодексу, зокрема, авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене.

Основними чинниками, які впливають на визначення суми авансових внесків при виплаті дивідендів, є значення об’єкта оподаткування і факт погашення грошового зобов’язання з податку на прибуток.

Таким чином, з метою розрахунку суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, необхідне одночасне дотримання двох умов: подана декларація з податку на прибуток за такий рік та повністю погашені податкові зобов'язання, самостійно нараховані платником у такій декларації.

В іншому випадку авансовий внесок з податку на прибуток нараховується на всю суму дивідендів.

 

3. Абзацом 4  пп. 57.1¹.2 п.57.1 ст.57 Кодексу передбачено, що сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік.

Відповідно до п. 137.4 ст.137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 цієї статті є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний період) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.

Таким чином, у декларації з податку на прибуток за I квартал 2016 року можна зменшити зобов’язання з податку на прибуток на суму авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів, сплачених у I кварталі 2016 року.

 Слід зазначити, що згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

До списку