Територіальні органи ДФС
у Сумській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Реорганізація ГУ ДФС у Сумській області

18.10.2018

У зв’язку із реорганізацією територіальних органів ДФС відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року №296 «Про реформування територіальних органів Державної фіскальної служби» (далі – Постанова №296), наказом ДФС від 12.07.2018 №445 «Про затвердження переліків управлінь, які утворені на правах відокремлених підрозділів ГУ ДФС в областях, та державних податкових інспекцій» затверджені управління, утворені на правах відокремлених підрозділів.

Виконуючи вимоги Постанови №296 відбулися зміни в Організаційній структурі ГУ ДФС у Сумській області, до якої ввійшли 5 управлінь, утворених на правах відокремлених підрозділів. 

Основними функціями управлінь є:

організація робіт із приймання і комп’ютерної обробки податкової та іншої звітності;

приймання податкової, фінансової та іншої звітності платників  засобами телекомунікацій;

здіснення контролю щодо забезпечення  достовірного та своєчасного відображення/забезпечення відображення первинних показників в підсистемах інформаційної системи органів ДФС та їх відповідним перенесенням до інтегрованої картки платника (далі – ІКП), зокрема:

сум грошових зобов’язань, штрафних санкцій та пені, самостійно визначених платниками; сум податкових зобов’язань, штрафних санкцій та пені (у т.ч. пені за порушення строків розрахунків у сфері ЗЕД), визначених органами ДФС, у межах компетенції;

здійснення контролю за достовірністю показників звітності ДФС,  зокрема в частині:

нарахованих сум податків і зборів; надходження платежів; складових сум переплат податків,  зборів (обов’язкових платежів);

визначення очікуваних надходжень платежів до бюджету та інших доходів державних фондів, що закріплені за ДФС, у розрізі платежів з урахуванням тенденцій надходжень та розвитку економіки;

забезпечення у межах компетенції своєчасного внесення до інформаційної системи ДФС даних за результатами проведених заходів, пов’язаних з припиненням (ліквідацією, реорганізацією) платників податків, у тому числі перевірка повноти відображення та підтвердження інформації у відомостях про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів;

прийняття рішення про реєстрацію постійного представництва нерезидентів платником податку на прибуток та надання висновків щодо необхідності реєстрації відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації як платника податку на прибуток;

вжиття заходів щодо забезпечення повноти обліку платників податків за неосновним місцем обліку, які мають об’єкти оподаткування та об'екти, пов’язані з оподаткуванням оподаткування, але не перебувають на обліку або зняті з обліку за неосновним місцем обліку;

здійснення необхідних заходів щодо повноти розрахунків за платежами за неосновним місцем обліку та своєчасного внесення до інформаційної системи ДФС даних за результатами проведених заходів;

перевірка відповідності сільськогосподарського товаровиробника критеріям, визначеним законодавством для включення /виключення до/з Реєстру ортимувачів бюджетної дотації щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів;

контроль за відповідністю питомої ваги сільськогосподарських товарів  сільськогосподарського товаровиробника за результатами камеральних перевірок; аналіз та узгодження інформаційних даних у сформованих Реєстрах сільськогосподарських товаровиробників із зазначенням сум ПДВ, сплачених такими товаровиробниками до бюджету, на підставі поданої податкової звітності з ПДВ (з урахуванням уточнюючих розрахунків з ПДВ), а також Реєстру отримувачів бюджетної дотації;

надання адміністративних послуг в межах компетенції (видача довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та підтвердження статусу податкового резидента України юридичним особам; включення до реєстру платників єдиного податку юридичних осіб та надання витягів з реєстру платників єдиного податку; включення, внесення змін, виключення організацій, установ до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

надання усних консультацій у межах компетенції;

організація функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість, аналіз та узгодження інформаційних даних у сформованих реєстрах платників податку;

контроль за своєчасністю сплати податку на прибуток задекларованим показникам, зокрема підприємств будь-якої організаційно-правової форми; банківських установ; страховиків; неприбуткових установ та організацій; нерезидентів; інших платників податку;

співставлення даних податкової звітності з податку на прибуток із відповідними даними іншої податкової звітності;

контроль за поданням платниками податків передбаченої законом звітності з податку на прибуток (декларацій, розрахунків тощо) та звітів неприбуткових організацій та установ;

включення, внесення змін (доповнень), виключення організацій, установ до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

розгляд звернень щодо підтвердження статусу податкового резидента України юридичним особам;

проведення звірок даних податкових пільг  за даними декларацій;

розгляд звернень нерезидентів про надання довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

опрацювання заяв платників щодо повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань;

конроль за своєчасністю сплати податку на додану вартість юридичних осіб задекларованим показникам;

контроль за поданням платниками податків передбаченої законом звітності з ПДВ (декларацій, розрахунків, тощо) юридичними особами;

проведення звірок даних податкових пільг за даними декларацій;

контроль за повнотою нарахування та своєчасністю сплати задекларованим показникам місцевих податків з юридичних осіб, зокрема: єдиного податку з юридичних осіб; податку на майно з юридичних осіб (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з юридичних осіб; транспортного податку з юридичних осіб; плати за землю з юридичних осіб); збору за місця для паркування транспортних засобів з юридичних осіб; туристичного збору з юридичних осіб;

контроль за поданням платниками податків передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків тощо) з місцевих податків з юридичних осіб;

контроль за своєчасністю сплати екологічного податку та рентної плати платниками податків – юридичними особами задекларованим показникам, зокрема: рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України; рентної плати за спеціальне використання води; контроль за поданням платниками податків – юридичними особами передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків тощо) з екологічного податку та рентної плати;

проведення камеральних перевірок, у т.ч. електронних камеральних перевірок юридичних осіб податкової звітності;

складання протоколів про адміністративні правопорушення стосовно посадових осіб платників податків – юридичних осіб та фізичних осіб за порушення вимог законів з питань оподаткування та іншого законодавства, встановлених за результатами камеральних перевірок звітності та винесенням постанов;

застосування штрафних (фінансових) санкцій за несвоєчасність подання звітності, встановленої законодавством, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, та за результатами проведення перевірок платників податків, штрафних (фінансових) санкцій до платників єдиного внеску за порушення законодавства з єдиного внеску: за неподання та/або несвоєчасне подання звітності, встановленої законодавством; за порушення правил сплати (перерахування) податків, зборів (обов’язкових платежів) у межах компетенції, у тому числі під час проведення перевірок; за порушення строку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних; за порушення вимог податкового та іншого законодавства за результатами камеральних перевірок платників податків;

контроль за нарахуванням платниками податків штрафних санкцій за умови самостійного внесення змін до податкової звітності;

організація роботи та здійснення контролю за реєстрацією платників єдиного податку на підставі реєстраційних заяв,  заяв поданих в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису, та електронних копій реєстраційних заяв, виготовлених шляхом сканування, які передаються державним реєстратором до контролюючих органів одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи;  відмови у реєстрації платником єдиного податку;

реєстрація, перереєстрація, анулювання реєстрації платників єдиного податку, включення/виключення їх до/з реєстру платників єдиного податку, надання витягів з реєстру платників єдиного податку;

забезпечення своєчасності сплати, достовірності та повноти нарахування сум єдиного податку;

прийняття рішень про анулювання реєстрації платників єдиного податку та на їх підставі виключення з реєстру платників єдиного податку у випадках, визначених п.п. 298.2.3 п.298.2 ст. 298 ПКУ;

організація проведення камеральних перевірок юридичних та фізичних осіб у межах повноважень підрозділу податків і зборів з фізичних осіб;

контроль за дотриманням чинного законодавства при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності: організація роботи та здійснення контролю за реєстрацією платників єдиного податку на підставі реєстраційних заяв,  заяв поданих в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису, та електронних копій реєстраційних заяв, виготовлених шляхом сканування, які передаються державним реєстратором до контролюючих органів одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи;  відмови у реєстрації платником єдиного податку; реєстрація, перереєстрація, анулювання реєстрації платників єдиного податку, включення/виключення їх до/з реєстру платників єдиного податку, надання витягів з реєстру платників єдиного податку; моніторинг реєстру платників єдиного податку; здійснення контролю за дотриманням підпорядкованими структурними підрозділами ГУ вимог чинного законодавства та нормативних актів при реєстрації, анулювання реєстрації платників єдиного податку, видачі витягів з реєстру платників єдиного податку; контроль за повнотою та достовірністю реєстраційних даних реєстру платників єдиного податку;

організація роботи та контролю щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати єдиного внеску;

забезпечення своєчасного та повного нарахування та сплати податку на майно з фізичних осіб (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю (у т.ч. заява для застосування пільги)) та місцевих зборів з фізичних осіб (туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів);

контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати ПДВ, акцизного податку платниками податків – фізичними особами-підприємцями

організація та проведення у межах компетенції фактичних перевірок платників податків з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами): дотримання роботодавцем (юридичними особами) законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами);

надання консультацій відповідно до Податкового та Митного кодексів України, законодавства з питань сплати єдиного внеску

застосування адміністративного арешту майна платника податків за наявності однієї з обставин, визначених ст.94 ПКУ (у межах повноважень підрозділу, який встановлює такі обставини);

видача довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами державної фіскальної служби;

погашення податкового боргу з податків і зборів платників податків, заборгованості з інших платежів, а також стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску платників єдиного внеску;

ініціювання застосування до платників податків та платників єдиного внеску судових процедур банкрутства

відстрочення, розстрочення та реструктуризація грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також недоїмки зі сплати єдиного внеску, списання безнадійного податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску

застосування адміністративного арешту (арешту) майна платників податків та/або зупинення видаткових операцій на їх рахунках у банку (крім застосування адміністративного арешту майна платника податків за наявності однієї з обставин, визначених ст.94 ПКУ (у межах повноважень підрозділу, який встановлює такі обставини);

виявлення, облік, зберігання, оцінка, розпорядження безхазяйним майном, а також іншим майном, що переходить у власність держави;

видача ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

видача довідок про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів  до Єдиного державного реєстру місць зберігнання;

організація та контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету акцизного податку;

організація роботи з прийняття декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером, та узагальнення відомостей, зазначених у таких деклараціях, для здійснення контролю за повнотою обчислення та сплати акцизного податку;

здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту, пального, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

формування, використання та аналіз інформаційно-технічної бази даних щодо виробництва та обігу спирту, пального, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

здійснення контролю за відвантаженням спирту та наявністю спеціальних технічних пристроїв, які фіксують в електронному вигляді дані про обсяг відвантаженого спирту та використання денатуруючих домішок;

здійснення контролю у сфері виробництва, обігу спирту, пального, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

здійснення контролю на акцизних складах підприємств, що виробляють спирт, спиртовмісну продукцію, пальне, горілку і лікеро-горілчані вироби, та податкових постах на підприємствах, які отримують спирт за нульовою ставкою акцизного податку;

контроль за наявністю ліцензій на виробництво спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;

контроль за достовірністю внесення суб’єктами господарювання даних про відвантаження спирту етилового, алкогольних напоїв з акцизних складів у Єдиному Державному реєстрі товарно-транспортних накладних;

сервісне обслуговування платників;

реєстрація та облік платників податків;

забезпечення реєстрації платників ПДВ;

облік рахунків платників податків;

реєстрація та облік реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок;

забезпечення обліку платників єдиного внеску;

організація надання адміністративних послуг;

інш.

Керівники управлінь, утворених на правах відокремлених підрозділів:

Куріцький Роман Володимирович – начальник управління у м.Сумах ГУ ДФС у Сумській області;

Майданевич Андрій Вікторович – начальник Конотопського управління ГУ ДФС у Сумській області;

Шевченко Юлія Іванівна – начальник Охтирського управління ГУ ДФС у Сумській області;

Чеботарьов Юрій Юрійович – начальник Роменського управління ГУ ДФС у Сумській області;

Єрмакова Марина Олександрівна – начальник Шосткинського управління ГУ ДФС у Сумській області.

Управління, утворені на правах відокремлених підрозділів розташовані за адресами:

 

Конотопське управління

 

41615, Сумська область, м.Конотоп, пр-т Миру, буд. 2;

 

Охтирське управління

42704, Сумська область, м.Охтирка, вул. Снайпера, буд. 3;

 

Роменське управління  

42000, м.Ромни, вул. Гостиннодвірська, буд. 37-Б;

 

Шосткинське управління  

41100, Сумська область, м.Шостка, вул. Знаменська, буд.2;

 

Управління  у м.Сумах

40000, Cумська область, м.Суми, площа Покровська, буд. 2.